Stadsbud

Stadsbud är en äldre benämning på en viss typ av transportarbetare som arbetar i en större stad under vissa regler vad gällde deras taxa. Idag används begreppet av flera flyttfirmor.

Ring 035-10 80 10 för beställning av bud.